Mig og Hanne i Bosnien 2014

Med venlig hilsen

Nils Nærvig Krøier Schiønnemann

Min familie. My family.

Født 3. maj 1943, Magstræde 8, Dragør

Første døbsnavn: " Nærvig Andersen", da min far i krigsårene gik under navnet Andersen af sikkerhedshensyn.

Nærvig: ( efter min mor og morfar ) 

Schiønnemann: Bevilget efternavnet 1944 

Krøier: I  2009 tilføjet efternavnet ( efter min mormor )

 
 
 
 
Faglærer 
  • Technical Instructor and Teacher Abroad                                                              National Youth Service, Kenya ( 2 år). For Danida:                                                                Albanien, Bosnien i Hercigovina, Moldova og Eritrea.                                            Technical and Vocational Training. Development of curricula teaching manuals

 

Born May 3, 1943, Magstræde 8 Dragor

First baptizing name: "Nærvig Andersen" when my father during the war years went by the name Andersen for security reasons.

Nærvig: (after my mother and grandfather)

Schiønnemann: Granted surname 1944

Krøier: In 2009, after its name (my grandmother)

 

Alder ? Age ?

1.kl. Katrinedals school 12/08/1949

FDF spejder K31 FDF scout K31

Ca. 16 - 17 år. Teen 16-17 year old

ca. 20-21 år.

Happy Hippy

Min mor.

Inger Elisabeth Nærvig

Født: 10-09-1917

Kontorassistent hos Fona i København.

Den 22. marts 1946 skrev min mor et digt til mig fra sit sengeleje på sygehuset.

Til Nils.

To engle små, vil med dig gå, hvorhen i verden du vandrer.

Det er saa godt at mærke her, at himlen vil dig værne,

for Verden den er ond og haard, men gaa kun trygt med Barnekaar,

for Engle vil dig skærme.

Din egen mor

For Nils

Two small angels, will go with you

enywhere in the world you walk.

It is so good that mark here,

that angels will protect you.

The world is for the vicious and aggressive,

but just go safeliy with childhood eyes,

angels will protect you.

Your own Mum.

 

Min far.

Eiler Willy Schiønnemann

Født: 28-07-1918

Styrmand og havnefoged i Dragør.

Efter at min far sov stille ind den 22. okt. 2008 efter et 90'årigt langt liv, skrev jeg en bog med titlen:

"En Dragørbo med dæknavnet MALTA".

Den kan købes ved henvendelse til Dragør Lokalarkiv.

Forord.

" Han tog sin memoirer med sig,- men han lever videre i sønnens beretning om faderens spændende og farefulde liv på godt og ondt !"