TRYG'hund

Emil bliver godkendt af TRYG FONDEN på session i Herning og får orange tørklæde om halsen som han skal have på ved besøg på plejecentre. Emil is approved by TRYG FONDEN at Session in Herning and receives an orange scarf on his throat to visit when visiting nursing centers.

Emil får et knus af beboer. Emil gets a hug of residents.

Tryk på billed for tekst.

Touch image for text.